2010. godina
   
  2009. godina
  2008. godina
2007. godina
  2006. godina
  2005. godina
   
   
  1999. godina
 
     
 
Svake godine u Hrvatskom državnom arhivu organizirana se tradicionalna kulturna manifestacija, povodom Dana arhiva, čija je namjera približiti izvornu pisanu baštinu javnosti organiziranjem brojnih događanja.
 
     
 
Osim čuvanja i evidentiranja pisane kulturne baštine, Arhiv nastoji organiziranjem brojnih programa to nasljeđe kvalitetno prezentirati javnosti. Stasavši u modernu kulturnu instituciju Arhiv svojim bogatim aktivnostima postaje stjecište novih praktičnih znanja i učenja.
 
 
 
 

Predavanja, izložbe, radionice, stručni obilasci i druge aktivnosti samo su dio programa koji čine poveznicu sa širokim krugom korisnika. Velika posjećenost svjedoči o velikom interesu javnosti i korisnika arhiva za ovaj oblik predstavljanja arhivske baštine.