Slijeva na desno: Deana Kovačec, načelnica Odsjeka za komunikaciju,
promidžbu i izdavaštvo, dr.sc. Josip Kolanović, bivši ravnatelj HDA,
Vlatka Lemić, pročelnica Odjela za zaštitu i obradu arhivskog gradiva
prilikom predstavljanja Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH