Godine 1913. dovršena je zgrada namjenski građena za Sveučilišnu knjižnicu i
Zemaljski arhiv, u kojoj se Arhiv i danas nalazi.