Rodoslovlje Patačić
HDA, Armales kut. 5
 
     
 
U radionici nakon upoznavanja s osnovama genealogije polaznici ispunjavaju radni listić s tablom predaka u koji unose svoje ime i prezime, te imena i prezimena/djevojačka prezimena svojih roditelja, djedova, baka, pradjedova i prabaka.
Polaznici uz radni listić dobivaju i info-deplijan Istraživačke teme – genealogija, s podacima o relevantnoj građi u HDA i na Internetu.
Za manje grupe: na rodoslovno stablo dimenzija 310x140 cm polaznici postavljaju listiće s imenima svojih predaka, a na kulise princeze ili princa svoje ime. Na kraju ako žele mogu dobiti fotografiju sebe u kraljevskom ruhu sa vlastitim rodoslovnim stablom.