Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine.
Prvi dio: Donji Kotar
 
     
 

U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u utorak, 16. ožujka 2010. godine održano je predstavljanje najnovijeg izdanja Državnog arhiva u Zadru. Riječ je o monografiji Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine. Prvi dio: Donji Kotar autora Marka Rimca znanstvenog novaka Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Gorana Mladinea asistenta na Hrvatskom institutu za povijest.  

Knjigu čini vjeran prijepis originalnih dokumenata i karata mletačkog katastra nastalog prije 300 godina. Svi dokumenti i karte čuvaju se u Državnom arhivu u Zadru a nastali su kao posljedica nastojanja mletačkih vlasti da urede zemljišne odnose na područjima koja su stekli mirovnim sporazumima s Osmanlijama u ratovima 17. i 18. stoljeća. Kako su se mijenjala uređenja tako su se mijenjali i vlasnički odnosi, stoga je posebno značajna uloga katastara i gruntovnica. Ovo djelo zanimljivo je i običnom čitatelju koji ne poseže za historiografskim štivom jer su u njemu sadržana imena i prezimena vlasnika posjeda , naglasio je akademik Petar Strčić.

Dokumenti zastupljeni u ovoj knjizi govore o cjelokupnoj slici Dalmacije s početka 18. stoljeća, nakon odlaska Osmanlija iz zaleđa dalmatinskih gradova. Osvrćući se na dvovlašće, migracije stanovništva, zakupe zemlje s obje strane, ispaše, autori su dotaknuli sva važnija pitanja iz povijesti Dalmacije i Dalmatinske zagore u mletačko doba , ustvrdio je dr.sc. Stjepan Ćosić, ujedno i recenzent knjige.

Izvorni mletački katastar obuhvaća područje Donjeg, Srednjeg i Gornjeg Kotara. Dokumenti i karte za posljednja dva bit će objavljeni u narednim svescima monografije. Ovo paradigmatsko djelo poslužit će autorima za budući rad koji će obuhvatiti čitavu mletačku oblast, istaknuo je dr.sc. Stjepan Ćosić.

Pred povjesničarima tek predstoji istraživanje i interpretiranje brojnih podataka iznesenih u knjizi.