Virtualni katalog „Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije“
 
         
 
U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u srijedu, 26. svibnja 2010. godine, održano je predstavljanje virtualnog kataloga "Slavonija, Baranja i Srijem - vrela europske civilizacije".
 
       
       
 
Zdjela na nozi bakreno doba, lasinjska kultura Jakšić – polje, slučajni nalaz skupnoga groba  
 
Solid Valentinijana I. - 364.-367. godine. - Sotin. - Arheološki muzej u Zagrebu  
 
Skulptura rimskog atlete (Riječni Apoksiomen). - rijeka Drava. – Arheološki muzej Osijek.