Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa
i Nezavisne Države
Hrvatske
 
     
 

U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u četvrtak, 25. veljače 2010. godine održano je predstavljanje knjige Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske koju je priredio mr.sc. Mario Kevo. Ovaj, prvi svezak zbirke dokumenata sadrži dio izvornoga arhivskog gradiva pohranjenog u Arhivu MOCK-a u Ženevi (Archives du Comité international de la Croix-Rouge, Genéve) a nastao je u suradnji Hrvatskog državnog arhiva, Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod Hrvatskog instituta za povijest te Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac.  

U uvodnoj riječi posjetitelje predstavljanja pozdravio je dr.sc. Stjepan Ćosić, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva naglasivši da dobro uređena arhivska zbirka suvremene povijesne građe ostaje za vječnost, a to je upravo ova knjiga koju je temeljito priredio mr.sc. Mario Kevo, znanstveni novak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod Hrvatskog instituta za povijest. Knjiga donosi 77 dokumenata u izvorniku i hrvatskom prijevodu te predstavlja značajan izvor za daljnja istraživanja drugim povjesničarima, istaknuo je sam priređivač mr.sc. Mario Kevo.
Gradivo objavljeno u knjizi nesumnjivo predstavlja nezaobilazan temelj za sustavno proučavanje djelovanja Međunarodnog odbora Crvenog križa u NDH i prilika u poratnom razdoblju, kao i za stjecanje potpunije slike o humanitarnom radu u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Prvi svezak ove knjige prikazuje osnovnu djelatnost MOCK-a na prostorima bivše Jugoslavije. Prema tematskim odrednicama korišteno gradivo u knjizi moglo bi se podijeliti na nekoliko cjelina: Problematika ustaških logora i interniranih osoba, Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa s nacionalnim društvima Crvenog križa NDH i Jugoslavije, Veze MOCK-a s vladom NDH, Veze MOCK-a s kraljevskom vladom u Londonu, Veze MOCK-a s vladom Titove Jugoslavije i poraće te Pomoć Švicarskog Crvenog križa. Objavljena dokumentacija omogućava jedinstven uvid u, do sada gotovo nepoznato, djelovanje MOCK-a u NDH. Upravo zato ova zbirka dokumenata zauzima posebno mjesto u hrvatskoj historiografiji.  

O knjizi na predstavljanju govorili su i dr.sc. Mato Artuković, voditelj Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod te dr.sc. Mario Jareb, viši znanstveni suradnik u Hrvatskom institutu za povijest, ujedno i recenzent knjige koji je istaknuo da ova knjiga predstavlja veliki doprinos žrtvoslovlja za razdoblje Drugog svjetskog rata.