PREDSTAVLJENA NAKLADA HDA U 2009. godini

U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u četvrtak, 10. prosinca 2009. godine održano je predstavljanje naklade Hrvatskog državnog arhiva u 2009. godini. U uvodnoj riječi posjetitelje predstavljanja pozdravio je dr.sc. Stjepan Ćosić, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva najavivši nekoliko konvencionalnih i elektroničkih izdanja koja su obilježila bogatu nakladničku aktivnost HDA u 2009. godini.  

Riječ je o novom broju godišnjaka Arhivski vjesnik , tiskanom izdanju Politička oporba u Banskoj Hrvatskoj 1880. - 1903. povjesničara Ive Perića, dvije norme ISDIAH – Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom i ISDF- Međunarodna norma za opis funkcija, digitalnom izdanju Fotografijske slike iz Dalmacije, Hrvatske i Slavonije Ivana Standla, on-line izdanjima Povlastice Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i Grafičkoj zbirci HDA (mjesta) te dugometražnom igranom filmu Lisinski Oktavijana Miletića i promotivnom dokumentarnom filmu o HDA Prošlost u prvom licu.

Novoobjavljena knjiga Politička oporba u Banskoj Hrvatskoj 1880. – 1903. Suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku autora Ive Perića zbirka je kritički pripremljenoga historiografskog gradiva koja nastoji upotpuniti saznanja o političkim zbivanjima u Banskoj Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. U zbirci je objavljeno gradivo različitog podrijetla. Pa tako nalazimo gradivo koje potječe iz saborskih dnevnika, osobnih korespondencija (J.J. Strossmayer, F. Rački, E. Barčić, F. Folnegović i dr.), stranačke dokumentacije te novinskih izdanja uz iscrpne autorove komentare i navođenje njegova podrijetla. Izbor gradiva zorno prikazuje stanje u Banskoj Hrvatskoj i Monarhiji te prati zbivanja vezana za hrvatsku političku oporbu od vremena raskola u Narodnoj stranci i odvajanja „neodvišnjaka“ do raskola u Stranci prava i stvaranja Hrvatske stranke prava sastavljene od pripadnika nekadašnje Neodvisne narodne stranke i Stranke prava što ovo štivo, prema riječima urednika mr.sc. Maria Stipančevića, čini zanimljivim i širem čitateljstvu.

U HDA se povremeno objavljuju i prijevodi ponajboljih praksi i normi za rad na svim poljima arhivske djelatnosti odobrenih od Međunarodnog arhivskog vijeća. Ove godine to su ISDIAH - Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom koja daje naputke za opis informacija o ustanovi koja čuva arhivsko gradivo, kako se one spominju ili označavaju u tradicionalnim arhivskim pomagalima što će korisnicima uvelike pomoći za pristup arhivskom gradivu. Druga objavljena norma je ISDF – Međunarodna norma za opis funkcija u kojoj su prezentirana iskustva modela opisa i analize funkcija koje se primjenjuju u upravljanju arhivskim i registraturnim gradivom u Auatraliji, Kanadi, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.

Novi broj Arhivskog vjesnika koji obilježava 100-tu obljetnicu izlaženja predstavila je Diana Mikšić, tajnica uredništva. Uz svoje tradicionalne rubrike „Rasprave i članci“, „Događanja“, „Prikazi i recenzije“, „Obljetnice, nekrolozi“ te „Prinove“ novi broj Arhivskog vjesnika donosi osam kategoriziranih članaka.

Digitalno izdanje Fotografijske slike iz Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prva je fotografska knjiga ponajboljeg hrvatskog fotografa 19. stoljeća Ivana Standla objavljena davne 1870. godine, sada predstavljena u elektroničkom obliku. Drugo izdanje ove knjige (1873.) autor šalje na izložbu u London gdje 1874. godine za nju dobiva nagradu, što svjedoči o velikoj vrijednosti i vrhunskoj izvedbi ovoga djela. Fotografije Ivana Standla jedna su od najznačajnijih zbirki fotografija unutar 23.500 dužnih metara arhivskoga gradiva nastaloga od 10. stoljeća do danas koje se čuva u Hrvatskom državnom arhivu.

On-line izdanja Povlastice Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te Grafičku zbirku HDA (mjesta) predstavila je Vlatka Lemić, pročelnica Odjela za informacije i komunikaciju.

Produkciju Hrvatske kinoteke predstavila je pročelnica Carmen Lhotka. Riječ je o restauriranom prvom hrvatskom dugometražnom igranom filmu Lisinski Oktavijana Miletića iz 1944. godine te promotivnom dokumentarnom filmu o Hrvatskom državnom arhivu Prošlost u prvom licu koji je nastao u potpunosti u vlastitoj produkciji. Film u režiji djelatnika Hrvatske kinoteke Mladena Burića, a u čijem nastanku su sudjelovali stručni suradnici i voditelji svih odjela HDA, pokušava na jednostavan i pregledan način u 30 minuta približiti povijest Arhiva, njegovu sadašnjost i otkriti neke smjernice u njegovoj budućnosti.

DVD „Prošlost u prvom licu“ namijenjen je kako publici koja se po prvi put susreće s Arhivom, tako i profesionalcima arhivske struke istaknula je Pavica Antolović, pomoćnica ravnatelja HDA.