PREDSTAVLJENA NAKLADA HDA U 2008. godini

  U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva 9. prosinca 2008. godine održano je predstavljanje dijela naklade Hrvatskog državnog arhiva u 2008. godini. U uvodnoj riječi posjetitelje predstavljanja pozdravio je dr.sc. Stjepan Ćosić, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva istaknuvši kako izdavačka struka doživljava svoju ekspanziju od sredine 90-tih čiji trend ravnopravno slijedi izdavačka djelatnost HDA te najavio nova izdanja tiskana u 2008. godini.

 Obzirom da se ove godine navršava 90 godina od 1918., koju ubrajamo u prijelomne godine u novijoj hrvatskoj povijesti, izdanja HDA mahom su posvećena toj obljetnici te izborom povijesne građe svjedoče o promjenama koje su se zbile 1918. i koje su presudno utjecale na stvaranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba. Riječ je o novim brojevima godišnjaka Fontes. Izvori za hrvatsku povijest i Arhivski vjesnik te tri nove knjige Narodnom vijeću Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. Izabrani dokumenti , Vjesniku naredaba Odjela za narodnu obranu Vlade Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba 1918-1919. te Zapisnicima Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske 1952-1954. , sv. 3.
 Novoobjavljena knjiga Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918 - 1919. Izabrani dokumenti u povodu devedesete obljetnice Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba identičnog je sadržaja časopisu Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Priređivači edicije dr. sc. Zlatko Matijević iz Hrvatskog instituta za povijest i arhivska savjetnica Marina Škalić, načelnica Odsjeka za arhivsko gradivo političkih stranaka i udruga odlučili su se za tematski odabir gradiva. N ačinjen je izbor dokumenata iz arhivskog fonda HDA Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba koji sadrži dragocjeno gradivo i podatke o radu središnje vrhovne vlasti države Slovenaca, Hrvata i Srba u razdoblju kratkotrajnog, ali izuzetno intenzivnog političkog života u drugoj polovici 1918. godine. Odabran je i u cijelosti objavljen 361 dokument u izvornom obliku. Dokumenti su grupirani u deset dokumentacijskih cjelina koje primarno prate osnivanje i ustrojavanje rada NV, organizaciju i status vojske i mornarice, diplomatske odnose i vanjsko-političke aktivnosti, talijansku okupaciju priobalja te uspostavu vlasti i rad uprave.
U središtu interesa novog broja Arhivskog vjesnika, časopisa kojeg odlikuje interdisciplinarnost te koji izlazi od davne 1899. godine, arhivska su teorija i praksa, povijest institucija, arhivsko zakonodavstvo, pomoćne povijesne, informacijske i druge srodne znanosti, prikazi i recenzije strane i domaće stručne periodike i literature te izvješća s međunarodnih savjetovanja i kongresa. Ide u red međunarodno priznatih časopisa, u tzv. A1 skupinu. Urednica časopisa Melina Lučić, inače, načelnica Odsjeka za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca u HDA istaknula je da je u ovogodišnjem Arhivskom vjesniku, popriličnog opsega te sadržajno raznovrsnom, objavljeno 18 kategoriziranih članaka.
Zapisnici Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske 1952-1954. , sv. 3 prema riječima priređivačice Branislave Vojnović, arhiviste specijaliste u Odsjeku za arhivsko gradivo političkih stranaka i udruga u Hrvatskom državnom arhivu nastavljaju niz prethodna dva sveska, manji su opsegom jer su slijeđene neke vremenske odrednice. Naime, ova knjiga Zapisnika obuhvaća razdoblje nakon Šestoga kongresa CK SKJ (2–7. studenoga 1952), to jest od studenoga 1952. do prosinca 1954., razdoblje u kojem je održan Treći kongres CK SKH (26–28. svibnja 1954) i u kojem su se dogodile bitne ustavne i institucionalne promjene te položeni temelji novog komunalnog uređenja. Treća knjiga Zapisnika sadržava tri dijela. U prvom dijelu objavljuje se svih 30 zapisnika sa sjednica Izvršnoga komiteta CK SKH od 20. studenoga 1952. do 3. prosinca 1954. čuvanih u fondu CK SKH. Drugi dio donosi Prilog I koji sadrži izvješća i zapisnike instruktora Organizaciono-instruktorske uprave CK SKH koji su nakon obilaska kotareva prikazali tamošnju političku situaciju i organizacijsko stanje prema odlukama Šestog kongresa SKJ, Četvrtog kongresa SSRNJ i SSRNH, direktiva i pisama drugih partijskih tijela. U trećem dijelu knjige Prilog II objavljuje zapisnike dviju plenarnih sjednica CK KPH iz 1948, a koji su naknadno pronađeni i pripadaju knjizi Zapisnika 1945-1948. Teme koje je Izvršni komitet razmatrao u ovom dvogodišnjem razdoblju odraz su svih najvažnijih društvenih, političkih i ekonomskih promjena kroz koje je prolazilo hrvatsko društvo unutar jugoslavenske zajednice te Jugoslavije unutar svjetske zajednice.
Vjesnik naredaba Odjela za narodnu obranu Vlade Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba 1918-1919 . urednika Milana Pojića, načelnika u Odsjeku za vojno gradivo predstavlja značajan izvor za istraživanje stvaranja i stanja u državi SHS. Vjesnici su i svjedočanstvo o hrvatskom vojnom nazivlju sustavno stvaranom od sedamdesetih godina 19. stoljeća unutar kraljevskog ugarskog domobranstva na području Hrvatske i Slavonije, ali i njegovog napuštanja u ime jugoslavenskog jedinstva.
Vjesnik naredaba bio je službeni list Odjela /Povjerenika za narodnu obranu Vlade Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, kao vrhovnog zapovjedništva „nad čitavom kopnenom i pomorskom oružanom silom države Slovenaca, Hrvata i Srba sa sjedištem u Zagrebu“. Prvi broj Vjesnika naredaba objavljen je 1. studenoga 1918., a posljednji 28. siječnja 1919.
Vjesnici svjedoče o visokoj profesionalnosti, sposobnosti i nesumnjivoj volji časnika i dočasnika koji su se stavili na raspolaganje povjereniku za narodnu obranu, kako bi se održala i uspostavila vojna organizacija nove države. Iako prvorazredan izvor, Vjesnike naredaba treba koristiti oprezno s obzirom na stanje u državi i vojsci, jer je ne mali broj naredaba konačno završio tek kao popis želja sastavljača, riječi su urednika Milana Pojića.