ARHiNET – Nacionalni arhivski informacijsko-evidencijski sustav
 
 
 
 
Hrvatski državni arhiv od 10. – 20. listopada 2007. godine održao je već tradicionalnu kulturnu manifestaciju Tjedan arhiva čija je namjera približiti izvornu pisanu baštinu javnosti organiziranjem brojnih događanja. U povodu Dana Arhiva u petak, 12. listopada 2007. godine u 12,00 sati u Velikoj čitaonici HDA održano je predstavljanje ARHiNET-a, nacionalnog arhivskog informacijsko-evidencijskog sustava. Sustav je za javno korištenje otvorio ministar kulture RH mr.sc. Božo Biškupić.
 
 
 

Temeljna zadaća Hrvatskoga državnog arhiva je da prikuplja, čuva i zaštićuje najvrjednije arhivsko gradivo te ga učiniti trajno dostupnim svakom pojedincu. Osim što skrbi za izvorno arhivsko gradivo, Arhiv je dužan djelovati na očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta. U tom smislu arhivi su i važan čimbenik kulturne politike svake države.

Osim čuvanja i evidentiranja pisane kulturne baštine, Arhiv nastoji pokretanjem brojnih projekata to nasljeđe kvalitetno prezentirati javnosti. Stasavši u modernu kulturnu instituciju Arhiv svojim bogatim aktivnostima postaje stjecište novih praktičnih znanja i učenja.

Objedinjavanjem tradicionalne uloge čuvara memorije s informacijskom ulogom namjera je Hrvatskog državnog arhiva putem nacionalnog arhivskog informacijsko-evidencijskog sustava (ARHiNET-a) biti posrednikom između široka kruga korisnika, javne uprave te sustava znanosti i kulture.

Projekt nazvan ARHiNET Hrvatski državni arhiv pokrenuo je tijekom 2006. godine. Prema riječima Vlatke Lemić, pročelnice Odjela za zaštitu i obradu arhivskog gradiva osmišljan je kao mrežno programsko rješenje koje obuhvaća sve funkcije arhiva: čuvanje, zaštitu, obradu i korištenje arhivskoga gradiva. Registar arhivskih fondova i zbirki RH, središnja evidencija arhivskoga gradiva u Hrvatskoj, koja je sastavni dio sustava omogućuje on-line pristup podacima o arhivskim fondovima i zbirkama koji se čuvaju u državnim i drugim arhivima te kod drugih imatelja arhivskog gradiva.

Realizacija ovog razvojnog projekta uvelike će pomoći podizanju kvalitete usluga i službi u arhivima te u drugih imatelja arhivskog gradiva