Zapisnici Politbiroa CK KPH 1945. – 1952.
 
     
 

U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u 22. veljače 2007. godine održano je predstavljanje dvosveščane knjige Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952. koju je priredila Branislava Vojnović, arhivist specijalist, djelatnica Odjela za arhivsko gradivo političkih stranaka i udruga u izdanju Hrvatskog državnog arhiva. Riječ je o zbirci dokumenata iz jednog od najvažnijih fondova KPH, građi koja je vrijedan izvor saznanja o najnovijoj hrvatskoj povijesti. Knjigu su predstavili ugledni znanstvenici dr.sc. Zdenko Radelić, ujedno i recenzent izdanja, prof.dr. Ivo Goldstein te priređivačica zbirke.

Ova, opsegom velika i sustavno obrađena zbirka dokumenata svjedoči o jednom razdoblju najneposrednijeg utjecaja i odlučivanja Komunističke partije o svim sferama društvenog života; gospodarskog, političkog i kulturnog, pa i osobnim sudbinama pojedinih aktera značajnijih zbivanja. Napose, to se odnosi na događanja povezana sa sukobom KPJ s Informbiroom, odnosno KP SSSR-om. Dostupnost izvornim dokumentima omogućit će sagledavanje niza pitanja koji su bili u žiži interesa partijsko-državnog rukovodstva te pristupe rješavanja istih, kao i nova istraživanja te tako na posredan način potaknuti razvoj hrvatske, ali i ne samo hrvatske historiografske znanosti.

Građa Zapisnika Politbiroa CK KPH od 12.1.1945. – 25.12.1948. godine (Sv. 1) obuhvaća 117 zapisnika, odnosno dokumenata koji se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Priređivačica je osnovni tekst popratila s ukupno 1028 raznovrsnih bilješki. Bilješke sadržavaju informacije o imenima prisutnih osoba, osnovne biografske podatke o svim osobama spomenutima u tekstu, kao i sažete pojmovno-kronološke odrednice o određenim temama i događajima. Knjizi Zapisnika priložena je i preslika 16 dokumenata. Uz Popis kratica načinjeno je i Kazalo osoba te Kazalo zemljopisnih imena.

Drugi svezak Zapisnika Politbiroa CK KPH od 6.1.1949. – 18.10.1952. godine obuhvaća razdoblje između Petoga i Šestoga kongresa CK KPJ odnosno nakon Drugoga kongresa CK KPH održanoga 1948. godine. Četverogodišnje razdoblje (1949. – 1952.) koje obuhvaća druga knjiga u vanjskopolitičkom pogledu karakterizira odbrana neovisnosti Jugoslavije od Istoka i osjetljivih odnosa sa Zapadom.
Ogroman trud uložen u objavljivanje ove zbirke dokumenata od iznimne je vrijednosti. Jer, sadržajno, dokumenti Politbiroa pokrivaju najšire područje politike i društva tadašnje Hrvatske i Jugoslavije; od vanjsko-političke do unutarnje konsolidacije režima, obračuna s političkim protivnicima, obnove zemlje, preko uvođenja planske privrede i usustavljenja socijalističke politike u prosvjeti i kulturi do Rezolucije Informbiroa. Druga knjiga Zapisnika sadrži Predgovor priređivačice, Popis kratica, 118 zapisnika i 833 bilješke „ispod crte“ u kojima se ukazuje na relevantnu literaturu te na izvorno gradivo i dokumentaciju nastalu radom drugih partijskih i državnih organa toga doba, Kazalo osoba te Kazalo zemljopisnih imena.
Učinjen je velik i uspješan trud objavljivanjem zapisnika Politbiroa CK KPH. Ova zbirka dokumenata potvrđuje važnost i hegemonističku poziciju KPJ/SKJ - KPH/SKH u odlučivanju o cjelokupnom društvenom životu. Isčitavanjem Zapisnika svakako stječemo neposredniji i argumentiraniji uvid u prošlost.
"Zato se može reći da priređivanje zapisnika Politbiroa CK KPH iz razdoblja 1945. - 1952. i njihovo objavljivanje označava jedan od važnijih trenutaka hrvatske historiografije u novijem razdoblju. Riječ je o izuzetno važnim dokumentima koji objavljivanjem postaju svima dostupni. Osim toga, treba naglasiti da zapisnici koji su objavljeni do prije nekoliko godina nisu ni bili predani arhivu i uopće nisu bili poznati javnosti…." (dr.sc. Z. Radelić)