Dr.sc. Zdenko Radelić, izlagač na predstavljanju knjige