Ministarstvo kulture - dodjela nagrade "Ivo Horvat" za izvanredna dostignuća
u području zaštite prirode u 2007. godini

 
 

Hrvatski državni arhiv
Marulićev trg 21
21. svibnja 2008.

 

 
     
 

Godišnju nagradu "Ivo Horvat" za izvanredna dostignuća u području zaštite prirode u 2007. dobio je Marijan Grubešić za projekt "Dabar u Hrvatskoj", a Miho Miljanić dobio je nagradu "Ivo Horvat" za životno djelo jer je cijeli svoj radni vijek proveo na poslovima usko vezanim uz zaštitu prirode.

 
     
 

Ministar kulture mr. sc. Božo Biškupić uručio je u Hrvatskom državnom arhivu  nagrade dobitnicima. Nagradu "Ivo Horvat" za izvanredna dostignuća u području zaštite prirode Ministarstvo kulture dodjeljuje treću godinu u povodu 22. svibnja, Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj. Nagrada se sastoji od povelje, plakete (na kojoj je ugraviran lik znanstvenika i prirodoslovca Ive Horvata, rad akademskog kipara Damira Mataušića) i novčanog iznosa od 60.000 kuna (za životno djelo), odnosno 30.000 kuna (godišnja nagrada).

Ministar kulture Božo Biškupić istaknuo je da ta nagrada potiče izvrsnost u području zaštite prirode. Rekao je da je peta godina kako Ministarstvo kulture sustavno skrbi o zaštiti prirode i iz godine u godinu širi se broj subjekata koji sudjeluju u toj važnoj zadaći.

Istaknuo je da se u usporedbi sa stanjem ekoloških sustava većine europskih zemalja, Hrvatska odlikuje visokim stupnjem očuvanosti prirode. Naglasio je da je tijekom prošle godine Vlada usvojila Ured bu o proglašenju ekološke mreže, čime je dan okvir stvaranja nacionalne ekološke mreže koji će odrediti buduća područja NATURA 2000 u Hrvatskoj i time ju uklopiti u ekološku mrežu zemalja EU. 
Ministar je istaknuo da je uloženo više od 35 milijuna kuna u razvoj sustava u parkovima kroz izgradnju objekata i infrastrukture za potrebe javnih ustanova, centara za posjetitelje i infocentara za prezentaciju i interpretaciju parkova.
Naveo je da je uspješno okončan petogodišnji projekt očuvanja krških ekoloških sustava u Hrvatskoj, kojeg je provelo Ministarstvo u suradnji sa Svjetskom bankom i uz donaciju Fonda za globalni okoliš i Vlade Kraljevine Norveške.
Čestitao je dobitnicima nagrada, te svima Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj, zahvalivši svima koji unaprjeđuju zaštitu prirode u Hrvatskoj.

Marijan Grubešić dobio je godišnju nagradu "Ivo Horvat" za 2007. za projekt "Dabar u Hrvatskoj". U obrazloženju se navodi da Grubešić na temelju suradnje sa znanstvenicima iz Njemačke 1996. pokreće taj projekt. Dabar (Castor fiber) reintroduciran je u Hrvatsku u razdoblju od 1996. do 1998., a sljedećih godina provodi se detaljan monitoring dabra i senzibilizacija javnosti za zaštitu te vrste. Vrsta Castor fiber - dabar uživa status zaštićene zavičajne svojte u Hrvatskoj, a kao rezultat dugotrajnog rada, danas u Hrvatskoj imamo stabilnu populaciju dabra, koji je nestao s naših prostora. Tim projektom dabar je ponovno vraćen, čime je dan prinos očuvanju ukupne biološke raznolikosti Hrvatske.

Dobitnik nagrade "Ivo Horvat" za životno djelo Miho Miljanić cijeli je svoj radni vijek proveo na poslovima usko vezanim uz zaštitu prirode. Od siječnja 1968. radio je u Rezervatu "Lokrum" u Dubrovniku, bio je i voditelj Odjela za zaštitu prirode Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Dubrovnik, direktor Uprave NP "Mljet" itd. Uz ostalo, zaslužan je za pisanje i objavljivanje vrijednih knjiga kao što su " Nacional ni parkovi Hrvatske", "Crvena knjiga zaštićenih i ugroženih biljnih vrsta Hrvatske", "Prirodna baština Hrvatske" i dr. (Preuzeto: Hina)