Hrvatski državni arhiv čuva milijune dokumenata koji svjedoče o našoj prošlosti i sadašnjosti. Njihova prisutnost u javnosti najčešće je ograničena na prostor čitaonice i pogled istraživača. Kako izložbe nisu primarna djelatnost arhiva, rijetke su prigode da se brojni dokumenti, fotografije, plakati, pečati, grbovi, grafike, zemljovidi i sl. prezentiraju javnosti. Ova Galerija naša je želja da vizualiziramo "kap u moru" hrvatske pisane baštine i ukažemo na ljepotu koja se brižno čuva u spremištima našega arhiva.