O velikom interesu za djelo Andrije Štampara svjedoči brojnost prisutnih na otvorenju