Melina Lučić, autorica izložbe, načelnica Odsjeka za novije arhivsko gradivo obitelji i
pojedinaca govori o iznimnom doprinosu Andrije Štampara na polju javnoga zdravstva