Povijest židovske zajednice u Međimurju predočena
je pričom o najistaknutijim obiteljima