Brojni posjetitelji na otvorenju izložbe u povodu 40. obljetnice donošenja
Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika