Hrvatsko arhivističko društvo i Državni arhiv u Osijeku

organizirali su

s temom: Arhivi, uprava i razvoj
od 20. - 23. listopada 2009.
u Osijeku, Rektorat Sveučilišta

 
     
 

Rad Kongresa odvijao se u jednoj plenarnoj i više paralelnih sjednica. Središnja tema obrađena je kroz više programskih cjelina:

 

 
  • Arhivi - norme i njihova primjena; obrada arhivskog gradiva; arhivska budnost
  • Arhivi i uprava - pravna pitanja; e-uprava; spisovodstvo - preduvjet dobre uprave
  • Arhivi i razvoj - u službi društva, zajedničko djelovanje srodnih disciplina, stručno usavršavanje arhivista
 
Redovni izbori za Predsjednika, Predsjedništvo i Nadzorni odbor HAD-a održani su na redovnoj Skupštini Društva dana 23. listopada u Osijeku.