42. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva
Arhivska služba i gospodarski arhivi
2. - 4. listopada 2007., Bjelovar

 
  Rad Savjetovanja odvijao se u jednoj plenarnoj i više paralelnih sjednica. Na paralelnim sjednicama obrađena je središnja tema kroz više programskih cjelina:  
 
  • Arhivsko zakonodavstvo;
  • Obrada i vrednovanje arhivskog gradiva;
  • Nadzor i suradnja sa stvarateljima i imateljima gospodarskog gradiva;
  • Zaštita gospodarskog gradiva;
 
  U okviru Savjetovanja održan je i okrugli stol s temom Komunikacija arhiva i stvaratelja. Sve aktivnosti Savjetovanja održane su u prostorijama Doma kulture i Veleučilišta.  
     
 
PROGRAM SAVJETOVANJA