1. HRVATSKI FILM (1904.-2007.)
    1.1 HRVATSKI DUGOMETRAŽNI IGRANI FILMOVI (1944.-2007.)
    1.2 HRVATSKI KRATKOMETRAŽNI FILMOVI (1904.-2007.)
    1.3 ZBIRKA STUDENTSKIH RADOVA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI U ZAGREB U (1968.-2005.)
    1.4 ZBIRKA HRVATSKOGA FILMSKOG SAVEZA
    1.5 ZBIRKA “KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI” (1970.-1977.)
    1.6. ZBIRKA ETNOLOŠKOGA ZAVODA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU (1931.-1970.)
    1.7. POPRATNO FILMSKO GRADIVO ZA DOMAĆI FILM
      1.7.1. ZBIRKE SCENARIJA I KNJIGA SNIMANJA ZA DOMAĆI FILM
      1.7.2. ZBIRKE FOTODOKUMENTACIJE ZA DOMAĆI FILM
      1.7.3. ZBIRKE PLAKATA ZA DOMAĆI FILM
  2. STRANI FILM (1895.-2007.)
  3. FILMSKO GRADIVO NA VIDEO I DIGITALNOM ZAPISU. Presnimci.
  4. ZVUČNI ZAPISI
  5. MUZEJSKA ZBIRKA FILMSKE TEHNIKE
  6. BIBLIOGRAFIJA izvora za povijest hrvatskoga filma i kinematografije
   
  POPIS FILMOVA DO 1940. GODINE
  POPIS HRVATSKIH DUGOMETRAŽNIH FILMOVA 1944. - 2006.
  POPIS IZVORNIH MATERIJALA
  RESTAURIRANI DUGOMETRAŽNI I SREDNJEMETRAŽNI IGRANI FILMOVI
  RESTAURIRANI KRATKOMETRAŽNI FILMOVI
  RESTAURIRANI ANIMIRANI FILMOVI
  GALERIJA FOTOGRAFIJA HRVATSKE KINOTEKE
   
   
   
 

Spremište za pohranu filmskih kopija
  Hrvatska kinoteka kao nacionalni filmski arhiv utemeljena je Zakonom o kinematografiji iz 1976. godine (NN 29/1976). Od 1979. godine kao poseban Odjel djeluje pri Hrvatskome državnom arhivu. Temeljna joj je zadaća prikupljanje, čuvanje, zaštita i korištenje svog filmskog gradiva proizvedenog na području Republike Hrvatske.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima iz 1997. godine (NN 105/1997)
u čl. 16 predvidio je predavanje Hrvaskoj kinoteci pri Hrvatskome državnom arhivu izvornih negativa slikovnog i zvučnog zapisa svakoga novog proizvedenoga filma godinu dana od njegove proizvodnje. Proizvođači filma dužni su predati Hrvatskoj kinoteci na trajnu pohranu i jednu nekorištenu kopiju visoke kvalitete te popratno filmsko gradivo (scenarij, knjigu snimanja, plakat i slično).

Od 1976. uvedena je obveza svakog uvoznika filma da po isteku prava prikazivanja filmova preda na trajnu pohranu u Hrvatsku kinoteku najbolju kopiju svakoga uvezenoga stranog filma. Ta se obveza sustavno izvršava posebno od kada je Hrvatska kinoteka postala članom Međunarodnoga udruženja filmskih arhiva (FIAF) 1993. godine i Europskog udruženja filmskih arhiva (ACE) 1997. godine. Godine 2001. Vijeće Europe donijelo je Konvenciju o zaštiti europskog audiovizualnog naslijeđa i obvezuje zemlje članice na gore navedene obveze.

Od osnutka Hrvatske kinoteke 1979. godine stvorene su zbirke domaćega filma, stranoga filma, popratnoga filmskog gradiva koje u sebi uključuje zbirke filmskih fotografija, plakata, scenarija i knjiga snimanja i slično. U proteklih 25 godina Hrvatska kinoteka je prikupila i čuva 25 344 502 metara filmskog gradiva ili 9496 naslova.
Hrvatska kinoteka čuva nacionalnu filmsku zbirku, i to hrvatski film za razdoblje od 1904. do 2007.godine, te izbor stranoga filma za razdoblje od 1895. do 2007. godine.


Hrvatski filmski arhiv prikuplja i čuva popratno filmsko gradivo (filmske fotografije, scenarije knjige snimanja, filmske plakate) koji daje sve potrebne podatke o nastanku pojedinog filmskog djela. Zahvaljujući razumijevanju pojedinih filmskih redatelja i filmskih djelatnika, putem poklona i otkupa stvorene su značajne zbirke koje pomažu u rekonstruiranju pojedinih razdoblja posebno hrvatskog filma.

Pohranjeno filmsko i audiovizualno gradivo, te popratno filmsko gradivo, dostupno je za korištenje u stručne, obrazovne i znanstvene svrhe. Filmsko gradivo kao i popratno gradivo uz film daje se na korištenje nakon provođenja mjera zaštite i restauracije. Za ono filmsko gradivo za koje nije riješeno pitanje vlasništva Hrvatska kinoteka dužna je od proizvođača filma zatražiti odobrenje za javno prikazivanje kao i za korištenje na pojedinim medijima. Svo pohranjeno gradivo u Hrvatskoj kinoteci ima matični karton. Za filmsko gradivo matični karton sadrži: najavnicu, odjavnicu, sadržaj, popis sekvenci (dokumentarni filmovi) te filmološku obradu.

Filmska montaža

Pregled izvornog filmskog gradiva
   
   
   
  1. HRVATSKI FILM (1904.-2007.) - Sveukupno 3951 naslov
  1.1 HRVATSKI DUGOMETRAŽNI IGRANI FILMOVI (1944.-2007.), naslova 302
 

A. Babaja: Breza, 1967.
 

Hrvatska filmska baština od svojih početaka sačuvana je u fragmentima jer je, slično kao i u europskim i svjetskim razmjerima, najveći dio filmskog gradiva iz početnoga pionirskog razdoblja (do 1905. godine) zauvijek izgubljen.

Pored izuzetno vrijedne zbirke kratkometražnih filmova (dokumentarnih, animiranih i namjenskih) Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar nastale u razdoblju od 1927. do 1960., do 1941. godine nije postojala konzistentna i sustavna produkcija filmova. Filmovi su nastajali kao pojedinačni projekti.


Krešo Golik: Tko pjeva zlo ne misli, 1970.
  Pojedinačna nastojanja da se proizvedu hrvatski dugometražni igrani filmovi dala je rezultata i u razdoblju od 1917-1925. godine, kada je ukupno snimljeno 25 dugometražnih igranih filmova. Nažalost ova produkcije je uništena dijelom u požaru 1936. a dijelom nakon 1945. Postoje samo novinska izvješća i slikopisi koji dokumentiraju postojanje ovih filmova.

Antun Vrdoljak: Glembajevi, 1988.
 

Razdoblje od 1928. do 1945. obilježili su svojim radom Oktavijan Miletić, dr. Maksimilijan Paspa i niz drugih zaljubljenika u film koji su stvarali svoja neprofesijska, avangardna djela ili obiteljske filmove, a to je ostala jedna od temeljnih značajki hrvatskoga filma do danas.

  « « «
   
  1.2. HRVATSKI KRATKOMETRAŽNI FILMOVI (1904.-2007.), naslova 2469
 
  1. Dokumentarni filmovi 1904-2000: naslova 1771;
  2. Kratkometražni igrani filmovi 1928.-2000: naslova 76;
  3. Animirani filmovi 1922-2005: naslova 417;
  4. Neprofesijski i eksperimentalni filmovi 1927-1938: naslova 205.
 

Mladen Širola
Campek Nevaljanac, 1929
.


Dušan Vukotić
Surogat, 1961.Zdenko Gašparović
Satiemania, 1978.

Krešo Golik
Od 3 do 22, 1966.Pavao Štalter
Kuća br. 42, 1984
.


Nedeljko Dragić:
Idu dani, 1969.

Petar Krelja
Prihvatna stanica, 1977.Walter i Norbert Neugebauer
Veliki miting, 1951.Zlatko Bourek:
Bećarac, 1966.

Zoran Tadić
Pletenice, 1973.ŠNZ
Martin u nebo...
1927Zlatko Bourek
Mačka, 1971.
  Vrijedna produkcija obrazovnih (zdravstvenih) ali i dokumentarnih i animiranih filmova Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (1927-1960), imala je temeljnu svrhu zdravstveno prosvjećivanje stanovništva ali je istodobno doprinijela stvaranju škole hrvatskoga dokumentarnog i animiranog filma.Tradicija snimanja obrazovnih filmova nastavljena je i nakon 1945. godine i proizvodnja je sustavno tekla sve do 1985. godine (poznati producenti Zora film i Filmoteka 16 iz Zagreba).

Tradicija snimanja animiranog filma započela je dvadesetih godina prošlog stoljeća, nastavljena u okviru djelovanja Škole narodnog zdravlja"Andrija Štampar", da bi posebno došla do izražaja nakon 1949. godine. Osnivanjem Zagreb filma započinje sustavna proizvodnja animiranih filmova koji su stekli svjetski ugled.

1958. godine na prezentaciji animiranih filmova, na svjetski prizantom festivalu u Cannes-u, jedan od najvećih povjesničara filma Geoges Sadoul uzviknuo je: "To je zagrebačka škola crtanog filma".
Od tada je ovaj pojam usvojen u svjetskoj animaciji kao prepoznatljiv znak za jednu od najvrednijih škola animacije u svjetskom filmu.

Kruna uspjeha filmova Zagreb filma dosegnuta je filmom Surogat Dušana Vukotića, koji je 1961. godine dobio prestižnu nagradu Oscar, kao prvi Europski film. U razdoblju od 1958. do 1978. stvoreno je oko 400 naslova koji su osvojili preko 400 najvećih nagrada u svijetu, npr.: Satimania je dobila Grand Prix na Svjetskom festivalu animiranog filma koji se održava u Zagrebu od 1972. godine do danas.
  « « «
   
  1.3 ZBIRKA STUDENTSKIH RADOVA AKADEMIJE DRAMSKE UMJETNOSTI U ZAGREBU (1968.-2005.), naslova 299.
 
  1. Dugometražni igrani filmovi, naslova 2;
2. Kratkometražni igrani filmovi: naslova 127;
3. Dokumentarni filmovi: naslova 170.
 

Ivan Salaj: Vidimo se, 1995.

Jelena Rajković: Noć za slušanje, 1995.

Goran Dukić: Mirta uči statistiku, 1991
  Zbirka diplomskih radova studenata Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu sustavno se prikuplja i čuva od 1968. godine.
Ova zbirka sačinjavaju značajni filmski radovi danas renomiranih filmskih redatelja, snimatelja i montažera koji su nagrađeni u inozemstvu i služe za upoznavanje ovog dijela hrvatske kinematografije te razmjenu s srodnim europskim institucijama.
   
  « « «
   
  1.4 ZBIRKA HRVATSKOGA FILMSKOG SAVEZA, naslova 794.
  Neprofesijski film (1928.-2005.); Dječje filmsko stvaralaštvo (1955.-1980.) korištenjem malih filmskih formata (8mm standard i super 8mm); Film na elektroničkom mediju, digitalni filmovi (1928.-2005.)
 
1.4.1 Domaći filmovi, naslova 727

1. Dugometražni igrani filmovi, naslova 2.
2. Kratkometražni igrani filmovi, naslova 127.
3. Dokumentarni filmovi, naslova 170.

Mihovil Pansini

Ivan Faktor

Rajko Grlić
 
1.4.2 Strani filmovi, naslova 67

1. Dugometražni igrani filmovi, naslov 1.
2. Kratkometražni igranih filmovi, naslova 13.
3. Dokumentarni film, naslova 51.
4. Animirani film, naslova 2.
5. Neprofesijski film, naslova 18.

Ivan Martinac

Tomislav Gotovac

Lordan Zafranović
 
Ova vrijedna zbirka neprofesijskog filma sastoji se od amaterskih, alternativnih i eksperimentalnih filmova čija je vrijednost prepoznata i u europskim razmjerima. Posebno se ističu škole neprofesijskog filma kao mšto su Splitska škola (Martinac, Verzotti, Stasenko, Zafranović i dr.) te Zagrebačka škola (Pansini, Petek, Mikuljan, Gotovac, Grlić i dr.).
Dio zbirke čine i vrijedna ostvarenja tzv. dječjeg filmskog stvaralaštva koje se sustavno razvija od 1955. do danas.
  « « «
  1.5 ZBIRKA “KRŠĆANSKE SADAŠNJOSTI” (1970.-1977.), naslova 70.
 
  1. Dugometražni igrani film, naslova 2.
2. Kratkometražni igrani film, naslov 1.
3. Dugometražni dokumentarni film, naslova 3.
4. Kratkometražni film, naslova 63.
  « « «
   
  1.6. ZBIRKA ETNOLOŠKOGA ZAVODA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU (1931.-1970.), kratkometražnih dokumentarnih filmova, naslova 37.
  Zbirka filmova Etnološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu po svojoj vrijednosti spada u najvrednije dijelove hrvatskog filma koji se odnose na bilježenje života, običaja i načina života i to od 1931. godine. Njenom nastanku možemo zahvaliti svjetski uglednom stručnjaku akad.Milovanu Gavazziju i dr. Andrija Stojanoviću
  « « «
   
  1.7. Popratno filmsko gradivo za domaći film
  Od svog osnutka Hrvatska kinoteka kao nacionalni filmski arhiv započela je sustavno prikupljati uz filmsko gradivo i popratno filmsko gradivo (filmske fotografije, scenariji, plakati i dr.) što svjedoči o načinu nastanka pojedinog filmskog djela koje je najprije zamišljeno kao literarni predložak i zatim se može pratiti kroz brojne faze njegovog nastanka.
  1.7.1 ZBIRKE SCENARIJA I KNJIGA SNIMANJA ZA DOMAĆI FILM, komada 2255.
   
  1.7.2 ZBIRKE FOTODOKUMENTACIJE ZA DOMAĆI FILM, fotografija 33 097.
 
 

Golik na snimanju

Miletić na snimanju
   
  1.7.3. ZBIRKE PLAKATA ZA DOMAĆI FILM, plakata 3481.
 

O. Miletić: Lisinski, 1944.

N. Tanhofer: H8..., 1958.

B. Belan: Koncert, 1954.

Z. Berković: Rondo, 1966.

A. Vrdoljak: Glembajevi, 1988.
  « « «
   
   
   
  2. STRANI FILM (1895.-2007.) Sveukupno 5345 naslova
  Zbirka stranoga filma stvarana je na temelju zakonske obveze predaje jedne kopije stranog filma nakon isteka prikazivanja na trajnu pohranu u Hrvatsku kinoteku.
Hrvatska kinoteka jedan je od rijetkih europskih filmskih arhiva koji je uspio unijeti u zakonodavstvo obvezu predaje jedne kopije svakog uvezenog filma nakon isteka prava prikazivanja (Zakon o kinematografiji, 1976.). Ta obveza posebno je zakonski osnažena Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (1997. godine).
 
   

M. Forman: Amadeus, 1984.


O. Welles: Dama iz Šangaja, 1948 .


C. Vidor: Gilda, 1946.
 
2.1 DUGOMETRAŽNI IGRANI FILMOVI, naslova 2411.
2.2 DOKUMENTARNI FILMOVI, naslova 1899.
  2.2.1 Zbirka njemačkih žurnala Degeto, naslova 93
  2.2.2 Zbirka filmskih žurnala “Filmske novosti” (1945.-1980.)
2.3 DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILMOVI, naslova 59.
2.4 KRATKOMETRAŽNIH ANIMIRANIH, naslova 285.
2.5 SVJETSKI FESTIVAL ANIMIRANOG FILMA U ZAGREBU (1972. - )
  2.5.1 Animirani filmovi, naslova 194.
  2.5.2 Dokumentarni filmovi, naslova 13.
2.6 ZBIRKA DOKUMENTARNIH FILMOVA FRANCUSKOGA INSTITUTA, naslova 391.
2.7 Popratno filmsko gradivo za strani film
  2.7.1 ZBIRKE SCENARIJA I KNJIGA SNIMANJA ZA STRANI FILM, komada 1263.
  2.7.2 ZBIRKE FOTODOKUMENTACIJE ZA STRANI FILM, fotografija 82 704.
  2.7.3 ZBIRKE PLAKATA ZA STRANI FILM, plakata 74.125.
   
  « « «
   
   
  3. FILMSKO GRADIVO NA VIDEO I DIGITALNOM ZAPISU. Presnimci.
  Hrvatska kinoteka zbog izuzetno velikih zahtjeva korisnika posebno studenata Akademije dramske i likovne umjetnosti, Filozofskog fakulteta te Učiteljske akademije, posljednjih 15 godina u zaštitne svrhe sustavno presnimava filmsko gradivo na video zapis, a posljednje dvije godine i na digitalni zapis. Na taj način zaštićuje se filmska vrpca od pretjeranog korištenja i istodobno omogućuje se korisnicima lakši pristup informacijama o filmskom gradivu.
 
  3.1 VHS vrpce: domaći film, naslova 837; strani film, naslova 3 031.
  3.2 BETACAM video vrpce: domaći film, naslova 437; strani film, naslova 49.
  3.3 U-MATIC video vrpce: domaći film, naslova 249; strani film, naslova 78.
  3.4 DVD: domaći film, naslova 364; strani film, naslova 135.
  3.5 CD: domaći film, naslova 205; strani film, naslova 139.
  « « «
   
   
  4. ZVUČNI ZAPISI
 
Hrvatska kinoteka prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korištenje i zvučne zapise te u tom pogledu prerasta u Hrvatski audiovizualni arhiv. U suradnji s Croatia recordsom i Hrvatskim radijom, od 1999. sustavno provodi zaštitu fono gradivo te prikuplja razne nosače zvuka. Posljednjih šest godina zaštičuju se vrijedni zvučni zapisi i to posebno iz produkcije Edison Bell Penkale te iz vrijedne zbirke Hrvatskog radija. Riječ je o šelakovim i decelitnim pločama.
Gramfoni iz zbirke Kraker
 
 
  4.1 ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOČA. DOMAĆI NASLOVI (1920.-1980.), komada 2.163, naslova 440
  4.2 ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOČA. STRANI NASLOVI (1920.-1980.), komada 356, naslova 440.
  4.3 RESTAURIRANI ZVUČNI ZAPISI (1920.-1950.), magnetofonskih vrpci a1000 d/m, komada 134.
  4.4 MAGNETOFONSKE VRPCE S PRESNIMLJENIM ZVUČNIM ZAPISIMA SJEDNICA CK SKH (1960.-1980.): magnetofonskih vrpci a1000 d/m, komada 388 i CD komada 493.
  « « «
   
   
  5. MUZEJSKA ZBIRKA FILMSKE TEHNIKE, komada 174.
  Inventarni popis:
 
  - Projekcijska tehnika za male formate 9.5 i 8 mm (1915.-1975.), komada 38.
- Projekcijska tehnika za formate 16 i 35 mm (1897.-1970.), komada 62.
- Filmske kamere za male formate 9.5 i 8 mm (1921.-1975.), komada 24.
- Filmske kamere za formate 16 i 35 mm (1926.-1964.), komada 18.
- Diaprojektori (1930.-1970.), komada 11.
- Priručna tehnika (moviola, kopirka, premotači, stativi od 1931.-1975.), komada 21.
 

kamera O. Miletića, 9.5 mm, 1932.

projektor 35 mm iz zbirke ŠNZ, 1932.

prva tonska kamera, konstruirao A. Gerasimov 1931. godine
Uz filmsko gradivo, popratno filmsko gradivo, Hrvatska kinoteka prikuplja kinoprojekcijsku i snimateljsku tehniku koja svjedoči o razvitku hrvatske kinematografije i o inovacijskim rješenjima za snimanje i prikazivanje filma. Zbirka pokriva razdoblje od 1898. do 1975. godine. Posebnu vrijednost u ovoj zbirci čine unikatni primjerci kinoprojekcijske tehnike kao što je npr. prva tonska kamera iz 1931. koju je konstruirao Aleksandar Gerasimov; kamera 9,5 mm Oktavijana Miletića sa njegovim inovacijskim rješenjima iz 1932. te veliki broj kinoprojecijske opreme iz ostavština poznatih filmskih amatera.
  « « «
   
  6. BIBLIOGRAFIJA izvora za povijest hrvatskoga filma i kinematografije
 
 

Naša izdanja
Škrabalo, Ivo: 101 godina filma u Hrvatskoj (1896.-1997.), Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998. - Kukuljica, Mato: Zaštita i restauracija filmskog gradiva, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2004. - Majcen, Vjekoslav i Kukuljica Mato. Filmovi u Hrvatskoj kinoteci, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2003 - Majcen, Vjekoslav. Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1995.; Isti, Obrazovni film. (Pregled povijesti obrazovnog filma), Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2001. Isti, Hrvatski filmski tisak do 1945., Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 1998.; - Peterlić, Ante, Majcen, Vjekoslav: Oktavijan Miletić, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2000. - Krelja, Petar: Golik, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 1997.
Zagreb, 18. siječnja 2006.
  « « «
   
  design