Editions can be ordered by order form or in Croatian State Archives (tel. 01/4801-930).
 
 
   
  JOURNALS
         
    Arhivski vjesnik (Bulletin d' archives)  
vol. 34-35/1991-92.
vol. 36/1993.
vol. 37/1994.
vol. 38/1995.
vol. 39/1996.
vol. 40/1997.
vol. 41/1998.
vol. 43/2000.
vol. 44/2001.
vol. 45/2002.
vol. 46/2003.
vol. 47/2004.
vol. 48/2005.
vol. 49/2006
vol. 50/2007.
vol. 51/2008.
vol. 52/2009.
vol. 53/2010.
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
           
 
Fontes  
vol. 3/1997.
vol. 4/1998.
vol. 5/1999.
vol. 6/2000.
vol. 7/2001.
vol. 8/2002.
vol. 9/2003.
vol. 10/2004.
vol. 11/2005.
vol. 12/2006.
vol. 13/2007.
vol. 14/2008.
vol. 15/2009.
vol. 16/2010.
8,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
14,00 €
14,00 €
  « « «      
   
 
  OTHER EDITIONS (CSA and Co-Publishing)
   
 
1. Zaključci Hrvatskog sabora (1631-1847), vol. 1-12, Zagreb 1958-1980.  
12,00 €
2. Hrvatske kraljevinske konferencije, vol. 1-5, Zagreb 1985-1993.
12,00 €
3. M. Kolar-Dimitrijević, Gospodarska problematika ZAVNOH-a, Zagreb 1984.
6,00 €
4. R. Kolarević-Kovačić – P. Strčić, Biobibliografija dra Bernarda Stullija, Zagreb 1987.  
3,00 €
5. I. Očak, Afera Diamantstein, Zagreb 1988.  
4,00 €
6. B. Stulli, Povijest Dubrovačke republike (Co-publisher The Journal “Dubrovnik”), Dubrovnik - Zagreb 1989.  
8,00 €
7. M. Hrg-J. Kolanović, Kanonske vizitacije Zagrebačke (nad)biskupije 1615-1913., Zagreb 1989.  
6,00 €
8. Narodno vijeće SHS - Inventory, Zagreb 1993.  
6,00 €
9.

Rukopisna ostavština Vjekoslava Spinčića - Inventory, Zagreb 1993.

20,00 €
10. M. Kolar-Dimitrijević, Radićev sabor 1927-1928. (Co-publisher "Školska knjiga"), Zagreb 1993.  
4,00 €
 
11. I. Karaman, Studije i prilozi iz arhivistike, Zagreb 1993.   
10,00 €
12. Arhivistički standardi i postupci Državnog arhiva u Québecu, Zagreb 1994.   
10,00 €
13. V. Majcen, Filmska djelatnost škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” 1926-1960, Zagreb 1995.
16,00 €
14. Monumenta Croatica Vaticana, Camera apostolica (1299-1560), vol. I. (Co-publishers: KS, Croatian Academy of Sciences and Arts and The Pope's Croatian Institute Saint Jeronim, Rome), Zagreb 1996.  
20,00 €
 
15. Etički kodeks arhivista, Zagreb 1997.  
4,00 €
16. B. Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi, Zagreb 1997.  
16,00 €
17. Zadarski statut (Co-publisher: The Branch of Matica hrvatska in Zadar), Zadar 1997.  
40,00 €
18. P.Krelja, Golik, Zagreb 1997.
16,00 €
19. V. Majcen, Hrvatski filmski tisak do 1945. godine, Zagreb 1998.  
14,00 €
20. Upute za zaštitu mikrooblika (Translation of edition International Council of Archives), Zagreb 1998.  
6,00 €
21. N. Kisić-Kolanović, Mladen Lorković-ministar urotnik (Co-publisher: Golden marketing, Zagreb), Zagreb 1998.  
20,00 €
22. Arhivi i arhivsko gradivo - Zbirka pravnih propisa 1828-1997, Zagreb 1998.  
16,00 €
23. Diplomatički zbornik - Dodaci , vol. 1, (Co-publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts), Zagreb 1998.  
20,00 €
24.
Ch. M. Dollar, Arhivistika i informacijske tehnologije - Utjecaj informacijske tehnologije na arhivsku teoriju i praksu, Zagreb 1999.

10,00 €

25.
Smjernice za korištenje elektroničkih informacija - Kako postupati sa strojno čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima, Zagreb 1999.

8,00 €

26. ISAAR(CPF) Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji
vol. II, Zagreb 2006.
 
8,00 €
27. Korespondencija Josip Juraj Strossmayer-Serafin Vannutelli 1881-1887 (Co-publishers: KS and “Dom i svijet”), Zagreb 1999.  
30,00 €
28. Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski procesi i izvještaji -17. i 18. stoljeće, Monumenta Croatica Vaticana,  Zagreb 1999. (Co-publisher Kršćanska sadašnjost)  
20,00 €
29. M. Slukan, Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma, Katalog izložbe, Zagreb 1999. (Co-publisher: The Institute for Croatian History of Department of History,
Faculty of Philosophy Zagreb), Zagreb 1999.
 
30,00 €
30. Pravila društava 1845.-1945. Tematic guide, Zagreb 2000.  
16,00 €
31. Državna geodetska uprava 1847.-1963., Zagreb 2000.  
20,00 €
32. L.Duranti, Arhivski zapisi. Teorija i praksa, Zagreb 2000.  
16,00 €
33. A. Peterlić - V. Majcen, Oktavijan Miletić, Zagreb 2000.  
20,00 €
34. Hrvatski državni sabor 1848, vol. 1, Zagreb 2001.  
40,00 €
35. V. Majcen, Hrvatski obrazovni film - Pregled povijesti hrvatskog obrazovnog filma, Zagreb 2001.  
16,00 €
36. Đakovačka i Srijemska biskupija, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere - 17. st., vol. II (Co-publisher: KS), Zagreb 2001.  
20,00 €
37. M. Grčević, Velikani hrvatskog glumišta 1942-1947. Lica i scene (Co-publisher: "Školska knjiga"), Zagreb 2001.  
20,00 €
38. Monumenta Croatica Vaticana, Camera apostolica (1302-1732), vol. 2 (Co-publishers: KS, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb and The Pope's Croatian Institute Saint Jeronim, Rome), Zagreb - Rim 2001.  
20,00 €
39. ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, Zagreb 1997.  
10,00 €
40. Katastar Istre 1817.-1960. Inventory, Zagreb 2001.  
16,00 €
41. Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija - Preporuke Vijeća Europe, Zagreb, 2002.  
6,00 €
42. L. Buturac, Život i djelo dr. Josipa Buturca (1905.-1993.) ("Naklada Slap", Co-publisher: CSA ), Jastrebarsko 2002.  
10,00 €
43. Verdi na pločama Edison Bell Penkale (CD), Zagreb 2002.  
9,80 €
44. M. Grgić, Časoslov opatice Čike (Co-publishers: KS and Matica Hrvatska in Zadar), Zagreb 2002.  
40,00 €
45. Libri horarum duo manuscripti monasterii sanctae Mariae minialium de Iadra  
20,00 €
46. Liber horarum...(transcript next to facsimile edition of manuscript) on sale with full set REPRINT edition – OPATICA ČIKA
47. Reprint - Opatatica Čika
No. 46 and 47 in box
Full set (44 - 47)
 

160,00 €
240,00 €
48. N. Kisić-Kolanović, Zagreb-Sofija, Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945 (Co-publisher: "Dom i svijet"), Zagreb 2003.  
20,00 €
49. Senjsko-Modruška ili Krbavska biskupija - Izvješća biskupa Svetoj Stolici (1602-1919) (Co-Publisher: Kršćanska sadašnjost),Zagreb 2003.  
20,00 €
50. Poslanstvo NDH u Sofiji – Diplomatski izještaji 1941-1945, vol. I-II, Zagreb 2003.  
30,00 €
51. Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast, Zagreb 2003.  
10,00 €
52. Elektronički zapisi - Priručnik, Zagreb 2003.  
10,00 €
53. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima - MoReq, Zagreb 2003.  
16,00 €
54. M. Slukan Altić, Povijesni atlas gradova, I.vol. Bjelovar (Publishers: State Archives Bjelovar and CSA), Zagreb 2003.  
20,00 €
55. Dnevnik Diane Budisavljević 1940-1945. (Co-publisher: Memory-area Jasenovac ), Zagreb 2003.  
20,00 €
56. Filmovi u Hrvatskoj Kinoteci pri Hrvatskom državnom arhivu 1904-1940, Zagreb 2003.  
16,00 €
57. Đakovačka i Srijemska biskupija, Spisi generalnih sjednica Kongregacije za širenje vjere - 18. st., vol. III. (Co-Publisher: KS), Zagreb 2003.  
20,00 €
58. Povijesni spomenici Zagrebačke biskupije, vol. 7 (Co-Publisher: Kršćanska sadašnjost), Zagreb 2004  
20,00 €
59. M.L. Ritzenthaler, G.J. Munoff, M.S. Long, Upravljanje zbirkama fotografija, Zagreb 2004.  
20,00 €
60. M. Slukan Alić, Povijesni atlas gradova, II.vol. Sisak (Co-publisher State Archives Sisak), Zagreb 2004.  
20,00 €
61. HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV - Brošura, Zagreb 2004.  
8,00 €
62. M. Kukuljica, Zaštita i restauracija filmskog gradiva, Zagreb 2004.  
20,00 €
63. Recitacije, kazivanja, dramski monolozi i prizori 1909.-1952. (CD), Zagreb 2005  
12,00 €
64. Kupleti, šaljivi monolozi i prilozi 1906.-1930. (CD), Zagreb 2005.  
12,00 €
65. Đakovačka i Srijemska biskupija, Arhiv Kongregacije za širenje vjere - razni fondovi, 17. i 18. st., Zagreb 2005. IV. vol.
 
20,00 €
66. M. Pandžić, Arhivi i pismohrane u doba Hrvatskog kraljevskog vijeća (1767 - 1779), Zagreb 2005.  
16,00 €
67. Katalog knjiga XVI. st. u Metropolitanskoj knjižnici u Zagrebu, Zagreb 2005.  
20,00 €
68. Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa 1806-1814. Arhivski vodič, Zagreb 2004.  
40,00 €
 
69. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952, vol. 1, Zagreb 2005.  
20,00 €
70. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945-1952, vol. 2, Zagreb 2005.  
20,00 €
71. S. Ćosić, N. Vekarić, Dubrovačka vlastela između roda i države – salamankezi i sorbonezi, Dubrovnik 2005.  
30,00 €
72. V. Miović, Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana, Dubrovnik 2005.  
40,00 €
73. Inventar Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju. Katastar Dalmacije 1823. - 1975. Inventory, (Co-publisher: State Archives in Split), Split 2006.
40,00 €
74. Croatian State Archives - Brošura, Zagreb 2006.
8,00 €
75. Konzerviranje i restauriranje papira, Zagreb 2006.
20,00 €
76. Vojskovođa Svetozar Boroević - Katalog, Zagreb 2006
2,00 €
77.

Stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog gradiva - Script
I. edition, Zagreb 2008.
I. edition, Zagreb 2010.

20,00 €
20,00 €
78.
PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE – vol. 1, Zagreb, 2006.

30,00 €

79. PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE. Kazala i bibliografija – vol. 2, Zagreb, 2007.
30,00 €
 

PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE - vol. 1 - 2, Zagreb. Full set

54,00 €
  PREGLED ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI REPUBLIKE HRVATSKE - vol. 1 - 2, Zagreb. DVD set  
24,00 €
80. HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848.,
vol. 2, Zagreb 2007.
 
30,00 €
81. Milan Pojić, HRVATSKA PUKOVNIJA 369. NA ISTOČNOM BOJIŠTU 1941. - 1943.: RATNI DNEVNIK, Zagreb 2007.  
26,00 €
82. Vodič Hrvatskog državnog arhiva, DVD, Zagreb, 2007.  
14,00 €
83. Katalog stalnog postava Hrvatskog državnog arhiva, Zagreb 2008.  
2,00 €
84. ZBIRKA NAJSTARIJIH HRVATSKIH POVELJA (Monumenta antiquissima) 999 - 1089 , CD, Zagreb 2008.  
10,00 €
85. Arsen Dedić, KINO SLOBODA, Zagreb 2008.  
40,00 €
86. HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848, vol. 3, (Co-publisher: The Institute for Croatian History of Department of History, Faculty of Philosophy Zagreb), Zagreb 2008.  
30,00 €
87. 87. Vjesnik naredaba Odjela za narodnu obranu Vlade Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba 1918-1919. , Zagreb 2008.  
12,00 €
88.

Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu 1918-1919. Izabrani dokumenti, Zagreb 2008.

 
16,00 €
89.

Zapisnici Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske 1952-1954. , vol. 3, Zagreb 2008.

 
20,00 €
90. HRVATSKI DRŽAVNI SABOR 1848. , vol. 4,
(Publishers: HDA i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Zagreb 2008.
 
30,00 €
91.

Ivan Standl, FOTOGRAFIJSKE SLIKE iz Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Zagreb 2009.

 
10,00 €
92.

ISDIAH, MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS USTANOVA S ARHIVSKIM GRADIVOM , I. edition, Zagreb 2009.

 
10,00 €
93.

Ivo Perić, POLITIČKA OPORBA U BANSKOJ HRVATSKOJ 1880-1903., Suradničko povezivanje neodvišnjaka i pravaša do njihova stapanja u jednu stranku, Zagreb 2009.

 
20,00 €
94.

ISDF, MEĐUNARODNA NORMA ZA OPIS FUNKCIJA, I. edition, Zagreb 2009.

 
8,00 €
95.

LISINSKI, dugometražni igrani film Oktavijana Miletića, Zagreb 2009.

 
16,00 €
96.

Veze Međunarodnog odbora Crvenog križa i Nezavisne Države Hrvatske, Slavonski Brod – Zagreb – Jasenovac 2009.

 
40,00 €
97.

Frano Glavina, DUBROVAČKI GOSPARI I PELJEŠKI KMETOVI, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik 2010.

 
30,00 €
98.

Marijan Bosnar, RUDI SUPEK: Analitički inventar, Zagreb 2010.

 
16,00 €
99.

IVAN ZAKMARDI I NJEGOVO NASLIJEĐE - Katalog, Zagreb 2010.

 
3,00 €
100.

TRAGAČ ZA ZVIJEZDAMA - Katalog, Zagreb 2010.

 
4,00 €
101.

Jozo Ivanović, Priručnik iz arhivistike, I. dio, Zagreb 2010.

 
40,00 €
102.

ZAPISNICI Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske 1955-1959., sv. 4, Zagreb 2010.

 
20,00 €
103.

AMATERSKI FILMOVI – AMATEUR FILMS, kratki igrani filmovi Oktavijana Miletića , DVD izdanje, Zagreb 2010.

 
12,00 €
104.

ZAGREB ON FILM 1915. – 1945., Part I., DVD, Zagreb 2011.

 
12,00 €
         
           
         
  Notes next to the Price list: